Sven-E | Nytt om Hälsa

10 frågor om röda ögon

Hur vanliga är problem med röda och irriterade ögon?

Beräkningar visar att upp till var femte person har återkommande besvär med torra, röda och irriterade ögon. Vanliga orsaker till besvären är torr luft, mycket datoranvändande och ökad användning av duschmedel och schampo som innehåller ämnen som torkar ut den skyddande barriären i tårfilmen i ögat. Vissa läkemedel kan också ge biverkningar som påverkar funktionen i ögats storfilm, vilket leder till torra och irriterade ögon. Endast en liten del av alla som har besvär med röda och irriterade ögon får hjälp för sina besvär.

Vad är RED-I?

RED-I är speciellt utformade ögondroppar för röda och irriterade ögon. Ögondropparna främjar ögats förmåga att själv läka ut irritationer och dämpar inflammation i ögat. RED-I fungerar också förebyggande mot besvär med torra, röda och irriterade ögon.

När kan jag använda RED-I?

Problem med torra, röda och irriterade ögon är vanliga vid långvarigt datoranvändande, bilkörning, användning av kontaktlinser samt vid långvarig exponering för sol, vind och saltvatten. RED-I kan användas både för att förebygga och behandla besvär med röda och irriterade ögon och kan tas snabbt och enkelt via en unik, patenterad flaska som är lätt att bära med sig. RED-I kan användas tillsammans med kontaktlinser. Vid svåra och långvariga besvär bör du alltid uppsöka läkare.

Vad skiljer RED-I från andra ögondroppar?

RED-I bygger på en unik kombination av substanser som stärker ögats förmåga att själv läka ut inflammationer och samtidigt dämpar inflammation. De verksamma ämnena i RED-I stabiliserar tårfilmen i ögat, vilket minskar friktionen i ögat och har därmed även en förebyggande effekt.

8 Röda ögon bild 2
Foto: Shutterstock

Vad innehåller RED-I?

RED-I innehåller en hög koncentration av hyaluronsyra (0,2 %), som är ett naturligt förekommande ämne i kroppen och då framförallt i ögon och leder. Hyaluronsyra bidrar till att minska friktionen i ögat genom att binda fukt och förstärka tårfilmens skyddande barriäregenskaper.

RED-I innehåller också 4Eyes växtextrakt med flavonoider, antioxidanter från växtriket, som binder skadliga proteiner som kan leda till inflammation i ögat.

Innehåller RED-I konserveringsmedel eller andra tillsatser?

Nej, RED-I är helt fri från konserveringsmedel. Konserveringsmedel kan försämra tårfilmens egenskaper för att skydda ögat. RED-I bygger i stället på en unik och patenterad metod som garanterar att ögondropparna skyddas mot kontaminering och påverkan av luft.

Hur fungerar den unika flaskan?

En förpackning RED-I innehåller 250 droppar – helt utan konserveringsmedel. Ögondropparna och flaskan är sterila och producerade i renrum. Utformningen med ett dubbelt skydd mot kontaminering bygger på ett membran som hindrar återflöde av vätska vid användning samtidigt som luft ventileras genom ett ”labyrintfilter” som förhindrar att luft kontaminerad luft tränger tillbaka i flaskan. Förpackningen är smidig och enkel att använda – och är lätt att ta med sig i fickan eller väskan.

Hur vet jag att RED-I fungerar?

Flera publikationer visar på att såväl flavonoider som hyaluronsyra har antiinflammatoriska egenskaper. Det kroppsegna ämnet hyaluronsyra är väl dokumenterat och har används under lång tid för bland annat behandling av ledskador med goda resultat. Hyaluronsyra finns också naturligt i ögat och bidrar till att stärka tårfilmens skyddande barriäregenskaper, bland annat genom att de långa molekylerna binder fukt. Hyaluronsyra har under lång tid används just för att skydda ögat, bland annat i samband med kirurgiska ingrepp i ögat.

Hur tar jag RED-I?

Du applicerar 1 droppe i det påverkade ögat 2-3 gånger dagligen. En öppnad flaska håller i 8 veckor.

Var kan jag köpa RED-I?

RED-I finns på apotek.