Getty Images/iStockphoto

Johannesört – underskattad hjälp vid nedstämdhet

Var fjärde kvinna drabbas någon gång i livet av depression – och drygt var sjätte man. Vid mild till måttlig depression har flera studier visat att johannesört kan ha en likvärdig effekt som SSRI – fast utan de konventionella läkemedlens biverkningar.

Johannesört (hypericum perforatum L.) har använts i folkmedicinen i generationer och är i dag ett etablerat alternativ till SSRI-behandling vid mild till måttlig depression i fler europeiska länder. Fördelarna med johannesört jämfört med SSRI är färre biverkningar och en i många avseenden likvärdig effekt.

Depression orsakas av förändringar i hjärnans signalsystem och framförallt då i balansen mellan serotonin, noradrenalin och dopamin. SSRI-preparaten verkar direkt mot serotoninreceptorerna i hjärnan, medan johannesört tycks ha en bredare inverkan som även ökar tillgängligheten hos noradrenalin och dopamin. Därmed kan johannesört fungera som ett alternativ till SSRI vid mildare depressioner och perioder av oro och nedstämdhet – oftast utan besvärliga biverkningar.

Statens beredning för medicinsk utvärdering, SBU, har i sin utvärdering av behandlingsalternativen vid depression kommit fram till att johannesört kan spela en viktig roll i behandlingen av mild till måttlig depression. SBU skriver bland annat att effekten av johannesört är vetenskapligt bevisad vid kortvariga och lindriga depressioner och att biverkningen tycks vara mindre än för andra antidepressiva läkemedel. Läs mer om utvärderingen på SBU:s hemsida.

Lindriga biverkningar

SBU pekar dock på att effekten av annan läkemedelsbehandling som blodförtunnande medel och p-piller kan påverkas av johannesört. SBU rekommenderar därför att du bör stämma av med din läkare om du använder denna typ av läkemedel. Denna kontraindikation finns dock inte rapporterade hos produkter som Hypermin, där råvaran utgörs av färska växtdelar som har odlats ekologiskt. Johannesört ska inte heller användas tillsammans med andra antidepressiva läkemedel, eftersom det kan leda till en överstimulering.

Det finns både extrakt av torkad och färsk johannesört – med delvis olika egenskaper.

De biverkningar som finns rapporterade är framförallt lindrigare magbesvär och allergiska reaktioner.  Värt att notera är att johannesört kan påverka effekten av andra läkemedel, till exempel blodförtunnande, p-piller och medel mot astma och lungsjukdomar.  Johannesört kan också påverka reaktionsförmågan, vilket bör beaktas om du ska köra bil.

Påverkar enzymsystem i hjärnan

Forskarna har ännu inte fullt ut lyckats klargöra vilka de verksamma substanserna i johannesört är. Huvudteorin är att det är den rödfärgade växtsaften hypercin som svarar för merparten av den medicinska effekten genom att påverka en rad enzymsystem i hjärnan.

Vid behandling med johannesört mot depression och nedstämdhet är det viktigt att komma ihåg att effekt kan ses först efter ett par veckors behandling. Många vittnar dock om att johannesört kan ha en snabb och lugnande effekt vid exempelvis lindrigare sömnbesvär.

Johannesört rekommenderas dock inte för svårare former av depression eller för användning tillsammans med andra antidepressiva läkemedel. Viktigt att komma ihåg vid all depressionsbehandling är också att alltid söka professionell hjälp om besvären försämras.

Finns i många varianter

Det finns i dag flera preparat som innehåller johannesört. I en del ingår endast extrakt av johannesört, i andra kombineras den med andra läkeörter som valeriana, citronmeliss, humle, passionsblomma och kamomill.

Preparat med Johannesört: Hypermin (extrakt av ekologiskt odlad johannesört), Calmigen, Echinova, Esbericum, Kira, Movina och Neurokan. Johannesört ingår också i Nocturne (tillsammans med kamomill och valeriana), Hyperiforce (med citronmeliss och humle) samt Lugn&Ro (med valeriana, citronmeliss, humle och passionsblomma). Salus Johannesörtte är också godkänt som traditionellt växtbaserat läkemedel. 

Johannesört

Johannesört – ett naturligt alternativ till SSRI. 

Fakta om johannesört

Typiskt för johannesörtens är de guldgula blommorna, som blir rostfärgade när de vissnar. De innehåller två olika pigment: ett gult och ett rött. Det röda – hypericin – gör att fingrarna färgas röda om man gnuggar blomman. Detta fenomen har givit örten tillnamnet mansblod, som man träffar på redan hos Dioskorides (androsaimon).

I johannesörtens blad finns en mängd små genomskinliga oljekörtlar som gör att bladen, när man håller dem mot ljuset, verkar genomstungna – därav det latinska artepitetet. Detta tillsammans med det blodliknande färgämnet gjorde att örten i enlighet med signaturläran redan tidigt ansågs sårläkande.

Benämning: Johannesört, hypericum perforatum L. Kallas även äkta johannesört, mansblod. Hör till johannesörtväxter: Hypericaceae.

Medicinsk användning: Johannesörten spelade länge en betydande roll inom folktro och folkmedicin. Den användes av prästerna vid djävulsutdrivning. Som läkeört har den använts som sårmedel, utvärtes och invärtes, mot diverse åkommor som astma och bronkit, blåskatarr och tarmparasiter. Den eteriska olja som johannesörten innehåller har en aromatisk, kådliknande doft. Växten är kryddan i brännvinet hirkum-pirkum.

Utbredning: Johannesört är allmän upp till mellersta Sverige, växer i bergig terräng, torra backar, ängar och vägrenar.

Utseende: Örten är upp till 60 cm hög och är flerårig. Stjälken är trind, upptill förgrenad. Bladen är motsatta, ovala, skaftlösa, med genomskinliga prickar och ibland svarta punkter längs kanten. Blommorna är guldgula (juli), de har 5 foder och kronblad med svarta punkter, de har ståndare i 3 grupper. Kapseln är spetsigt oval med 3 rum. Roten är spolformig. Jordstammen är förgrenad.

Använda växtdelar: Färska och torkade blommande grenspetsar samt färska blommor.

​Innehållsämnen: Antrakinonföreningar hypericin och pseudohypericin (=total hypericin vid dosangivelser), flavonoider: rutin, hyperosid, isoquercitrin, fenoler: kaffesyra, klorogensyra, garvämnen. Eterolja med metyl-2-oktan, alfa- och beta-pinon.

Medicinsk verkan: I nya kliniska undersökningar har extraktet en antidepressiv verkan vid mild till svår depression. Johannesört kan ge lindrigare magbesvär. I högre dos har fototoxiska symtom observerats.

Indikationer för användning: Mild till svår depression och spänningshuvudvärk.

Källor: European Medicines Agency, EMA, Läkemedelsverket, Livsmedelsverket, Naturbiblioteket/Ingemar Joelsson, NE.se, Bioforce, EFSA, SBU.

Vill du veta mer?  Mer information om Hypermin och johannesört hittar du på Svenska Bioforces hemsida, hos Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU)Du kan även läsa mer om Hypermin på Naturbiblioteket på https://naturbiblioteket.se/vaxtbaserade-lakemedel/hypermin

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *