Ny svensk pilotstudie ger hopp för alla som lider av svårhanterliga magproblem. 

VAR FJÄRDE VUXEN SVENSK beräknas lida av IBS, Irritable Tarm Syndrome, eller likartade besvär. Störningar i tarmens funktion gör att magen inte fungerar som den ska. Magsmärtor, gasbildning, förstoppning och diarré är några vanliga tecken på det som också brukar kallas ”känslig tarm”. För den som drabbas ­– många är kvinnor i yrkesverksam ålder – ställer det ofta till stora problem i vardagen. Få söker dock läkare för sina besvär och ännu färre får effektiv hjälp.

– Jag möter så gott som dagligen patienter på min mottagning som lider av IBS eller IBS-liknande tillstånd och som läkare är mitt råd i första hand att se över kost- och motionsvanorna, säger Olav Hoheisel, allmänläkare på QV Företagshälsovård i Falköping.

– Men för många räcker det inte med livsstilsförändringar och som läkare har jag då inte så mycket mer att erbjuda än att eventuellt försöka med något från apoteket – men det är oftast medel som bara ska användas under en kortare tid.

OLAV HOHEISEL NOTERADE dock att några av hans patienter hade blivit mycket bättre efter att ha provat med det växtbaserade läkemedlet HUSK Lindroos, ett pulver av fiberrikt vitt loppfrö (ispaghula).

– Tidigare studier har visat att HUSK bidrar till att normalisera tarmfunktionen, men jag ville fördjupa mina kunskaper och genomförde därför en pilotstudie på mottagningen, säger Olav Hoheisel.

Resultatet blev slående. Nästan alla deltagarna i studien uppgav att magbesvären minskade påtagligt och att effekten kom snabbt.

– Det är anmärkningsvärt, eftersom IBS och liknande tillstånd oftast är svåra att behandla, säger Olav Hoheisel. Många söker inte ens hjälp, dels för att det känns ”skämmigt”, dels för att man oftast bara får rådet att lägga om sin livsstil. Just därför är ett medel som HUSK så intressant. Behandlingen är enkel och effektiv, den ger inga biverkningar och är inte vanebildande.

SAMTIDIGT VISADE DET SIG att nästan alla som åt HUSK fick påtagligt bättre kolesterolvärden.

– För många är det ett en nog så viktig effekt, eftersom nästan hälften av alla vuxna i dag har förhöjda kolesterolvärden – vilket i sin tur bidrar till ökad risk för hjärt- och kärlsjukdom. Men många som får kolesterolsänkande läkemedel, som statiner, får biverkningar som muskelvärk och fullföljer därför inte sin behandling. Då kan HUSK vara ett alternativ väl värt att prova.

Uppföljningen av deltagarna i studien visade också att de flesta även fick bättre blodsockervärden ”på köpet”.

– Flera berättade att de kände sig mätta längre efter att ha tagit HUSK och att sötsuget minskade. Det är intressant, särskilt för patienter som har eller ligger i riskzonen för diabetes. Men det betyder också mycket för det allmänna välbefinnandet att magen är i balans och att kolesterol- och blodsockervärdena är stabila och inte sticker iväg.

OLAV HOHEISEL HAR under sina många år som läkare stött på många patienter som vittnat om att det är svårt att få råd om växtbaserade läkemedel inom sjukvården.

– Det finns en besvärande okunskap om växtbaserade läkemedel, trots att många är både väl dokumenterade och har få biverkningar – som HUSK. Det är olyckligt, eftersom många kan ha god hjälp av växtbaserade läkemedel.

Samtidigt är det, understryker Olav Hoheisel, viktigt att både som läkare och patient ha en skeptisk hållning till allt som är nytt och oprövat.

– Allt vi gör ska ju bygga på vetenskap och beprövad erfarenhet och det finns anledning att ha en kritisk hållning. Men det får inte betyda att vi stänger dörren till väl beprövade växtbaserade läkemedel. De flesta av dagens läkemedel har ju sitt ursprung i växtriket.

2 Husk bild 2
Foto: Shutterstock

 

FAKTA OM HUSK LINDROOS

HUSK LINDROOS ÄR godkänt av Läkemedelsverket som växtbaserat läkemedel på indikationerna:

  • IBS (Irritated Bowel Syndrome, iriterad tjocktarm) vid diarré och/eller förstoppning
  • Förstoppning eller trög mage
  • Mjukgörande av avföringen vid hemorrojder eller problem vid ändtarmsöppningen
  • Kolesterolsänkande

HUSK består av ett fiberrikt pulver från loppfrö (ispaghula) med hela 85 procent fibrer. HUSK innehåller till största delen vattenlösliga fibrer som bildar ett gel och sväller i tarmen. Därmed normaliseras tarmfunktionen, vilket motverkar såväl trög mage som diarré.

I TARMEN suger de vattenlösliga/gelbildande fibrerna åt sig gallsalter och socker. Det leder till sänkta kolesterol- och sockerhalter i blodet. Samtidigt bidrar HUSK till ökad tillväxt av nyttiga laktobakterier i tarmen.

DAGENS kostrekommendationer går ut på att vi ska äta 25-30 gram fibrer per dag, men många har svårt att få i sig och ta upp tillräckligt mycket. Fibrerna i HUSK är skonsamma och lättlösliga, till skillnad mot exempelvis fibrerna i vetekli, som ofta irriterar tarmen. HUSK Lindroos lämpar sig väl för långtidsanvändning, eftersom medlet inte är vanebildande, utan stimulerar till naturlig funktion i tarmen.

2 Husk mage bild 1
Foto: Shutterstock