Makuladegeneration, eller åldersrelaterade förändringar i gula fläcken, är en fruktad diagnos hos framförallt äldre. Nu har brittiska forskare hittat ett protein som kan leda till tidigare diagnos och behandling av ögonsjukdomen, som fullt utvecklad leder till blindhet.

Omkring 100 000 svenskar beräknas ha en svår nedsättning av synen på grund av makuladegeneration. Varje år får uppskattningsvis 5 000 nya patienter diagnosen.

Makuladegeneration drabbar den så kallade gula fläcken på näthinnan, även kallad makula. Sjukdomen utvecklas vanligen långsamt och risken att drabbas ökar med stigande ålder.

I tidigare stadier av makuladegeneration märker man oftast inga eller få symtom. Efterhand kan förändringar i gula fläcken leda till synförvrängningar, försämrad synskärpa och förlust av delar av synfältet.

Nytt hopp för gula fläcken
Foto: Shutterstock, Lindberg Imagineering, Scientific Communication Foto: Shutterstock

Identifierat nyckel-protein

Forskare vid bland annat Queen Mary University fann att patienter med makuladegeneration hade påtagligt förhöjda halter av proteinet ”Factor H-relaterat protein 4”, förkortat FHR-4 i området kring gula gläcken.

Proteinet spelar en viktig roll för att kroppens försvar mot inflammationer och infektioner. Med genteknik kunde forskarna identifiera de delar av genomet som leder till förhöjda nivåer av FHR-4 i gula fläcken.

Tidigare upptäckt

Upptäcken kan få stor betydelse, eftersom vissa genetiska förändringar ökar risken att råka ut för gula fläcken-nebdrytning.

Genom bättre förståelse av processen hoppas forskarna nu kunna ta fram bättre metoder för diagnostik i tidigare skeden. Men upptäckten öppnar också för möjligheter att behandla makuladegeneration på nya sätt.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *