Foto: Shutterstock, Lindberg Imagineering, Scientific Communication

DRYGT EN MILJON svenskar beräknas lida av migrän. För många innebär migränen en återkommande plåga som i de flesta fall är svår att rå på – och som oftast inte låter sig förebyggas.  Nu finns det äntligen ett godkänt växtbaserat läkemedel som kan förebygga migrän!

Migrän är en av våra största folksjukdomar. Drygt en miljon svenskar beräknas lida av migrän i någon form. För en del handlar det om enstaka anfall, för andra om återkommande svåra anfall upp till upp till 15-20 dagar i månaden. Kvinnor drabbas dubbelt så ofta som män och särskilt vanligt är migrän hos kvinnor under vissa perioder i menscykeln. 

Migrän förknippas främst med svår ensidig och pulserande huvudvärk men till ett migränanfall hör också symptom som illamående, magbesvär, flimmer för ögonen, ljus- och ljudkänslighet, yrsel samt trötthet. För den som lider av återkommande migränanfall påverkas ofta livskvalitén negativt med ökad sjukfrånvaro och svårigheter att leva ett normalt socialt liv. Migrän leder därmed till ett stort lidande för de som drabbas – och stora kostnader för samhälle och näringsliv i form av förlorad arbetstid.

Foto: Shutterstock, Lindberg Imagineering, Scientific Communication Det nya växtbaserade läkemedlet Glitinum innehåller extrakt av mattram och är godkänt för att förebygga migränhuvudvärk. Foto: Canstockphoto

NU HAR LÄKEMEDELSVERKET för första gången godkänt ett växtbaserat läkemedel, Glitinum, för att förebygga migränhuvudvärk. Glitinum innehåller extrakt av mattram, en läkeört som visat sig ha särskild gynnsam effekt just på migrän. Mattram, Tanacetum parthenium, är en flerårig korgblommig växt som påminner om prästkrage och har använts som medicinalväxt ända sedan antiken, bland annat mot migrän, feber och olika kvinnosjukdomar. 

Den traditionella användningen mot migrän har bekräftats i flera studier som visat att tillskott av mattram kan minska migränfrekvensen och därmed förlänga intervallen mellan migränattackerna. 

GLITINUM SKA ANVÄNDAS först sedan läkare konstaterat att huvudvärken inte beror på annan bakomliggande sjukdom. Om effekt inte uppnåtts inom två månader eller om huvudvärken blivit värre bör läkare kontaktas. Några biverkningar vid längre tids användning har dock inte rapporterats men Läkemedelsverket rekommenderar användning i högst tre månader. 

Trots långvarig traditionell användning finns inga allvarliga biverkningar rapporterade av mattram. Ett mindre antal fall av lindrigare påverkan i mag- och tarmkanalen finns rapporterade och personer med allergier mot mattram och andra växter i Asteraceae-familjen ska vara medvetna om risken för allergiska reaktioner.

GLITINUM INNEHÅLLER 100 mg torkat pulver från mattram och tas 1 gång per dag för att förebygga migrän. Glitinum säljs på apotek och är godkänt av Läkemedelsverket som ett traditionellt växtbaserat läkemedel. 

Mattram finns dokumenterat som läkeört i Sverige sedan flera hundra år, bland annat mot nedstämdhet, muskelkramper och just migrän. Som migränmedel har mattram använts såväl för att lindra akuta anfall som för att förebygga migrän. Som förebyggande migränmedel rekommenderades att man tog mattram under en längre tid och rekommendationen lpåg ofta på motsvarande 3-5 blad per dag. 

För landets många migrändrabbade innebär Glitinum en ny och efterlängtad möjlighet till förebyggande behandling på naturlig väg. Förebyggande migränbehandling är annars bara tillgänglig för personer med svårare migrän och det handlar då oftast om potenta läkemedel som antidepressiva, antiepileptika eller blodtryckssänkare – läkemedel som också innebär stor risk för biverkningar. Något som gör att många väljer att avbryta den förebyggande behandlingen. 

NYLIGEN HAR en helt ny generation läkemedel baserade på mekanismer kring neuropeptiden CGRP godkänts för att förebygga migrän, men dessa medel ges endast till ett fåtal patienter med mycket svår och ofta förekommande migrän där annan förebyggande behandling inte fungerat eller tolererats. CGRP är dock omdiskuterat, eftersom det också är ett ämne som spelar en viktig roll för funktionen i mage och tarm, för hjärta och kärl samt i hjärnan. Hittills saknas långtidsstudier på CGRP-hämmande läkemedel. 

Med Glitinum öppnas nu för ett efterlängtat naturligt egenvårdsalternativ för att förebygga migrän för det stora flertalet migrändrabbade. Glitinum säljs på apotek och är godkänt av Läkemedelsverket som ett traditionellt växtbaserat läkemedel (TVBL) för att förebygga migränhuvudvärk. 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *