Prisas för migränupptäcktKennet Ruona

Professor Lars Edvinsson i Lund belönas med världens finaste pris inom hjärnforskningen, The Brain Prize, för sitt livslånga arbete med att studera molekylen CGRP:s roll i utvecklingen av migränanfall. Ett arbete som resulterat i en rad nya revolutionerande läkemedel som både kan förebygg och lindra pågående anfall.

Redan i mitten av 1980-talet hade dock Lars Edvinsson, professor i experimentell kärlforskning i Lund, börjat undersöka om den gamla ”sanningen” om att migrän var en blodkärlsrelaterad sjukdom stämde. Ny teknik gjorde det möjligt att studera blodflöden och ämnesomsättning i hjärnan och Lars Edvinsson upptäckte att en gen som via sköldkörteln styr kalkbalansen i kroppen även spelar en viktig roll i hjärnan och känselnerverna i det så kallade trigeminusgangliet vid tinningarna.
– I hjärnan styr genen tillverkningen av ämnet CGRP, som är ett signalämne som frisätts i stor mängd i nerverna vid tinningarna vid migrän. Sedan skapade och testade vi en lång rad antikroppar för att blockera frisättningen av CGRP via en speciell receptor, men det tog lång tid att få fram en godkänd variant.
Flera nya läkemedel

FLERA NYA LÄKEMEDEL
Ur denna kunskap om CGRP (kalcitonin-gen-relaterad peptid) har det nu utvecklats flera nya migränförebyggande läkemedel som Aimovig och Ajovy. Medlen tas som injektioner en gång i månaden, eller i vissa fall ännu glesare. Resultatet är slående och beskrivs av många som en milstolpe i behandlingen av migrän.
– Många som får chansen att prova dessa läkemedel får ett helt nytt liv med väsentligt färre och betydligt lindrigare anfall – och en del blir helt migränfria. Jag får varje vecka reaktioner från hela världen från patienter som kämpat i åratal med svårt handikappande migrän som nu kan leva ett normalt liv. Ett bättre kvitto på att jag och mina forskarkolleger lyckats hjälpa en mycket utsatt patientgrupp har jag svårt att tänka mig.

PRISBELÖNT UPPTÄCKT
Upptäckten av mekanismerna kring CGRP har väckt stor internationell uppmärksamhet och 2018 tilldelades Lars Edvinsson ForskaSveriges forskarutmärkelse för sina banbrytande upptäckter.
– Det känns som ett stort erkännande för ett arbete som har varit allt annat än enkelt men som har gått att genomföra tack vare envishet och nyfikenhet. Inte bara hos mig utan också från alla unga entusiastiska forskare som jag arbetat med i Lund och alla forskargrupper runtom i världen som bidragit till att få alla bitar på plats.
– Men det viktigaste är att vi nu lagt grunden till ett helt nytt sätt att se på migrän och en ökad förståelse för hur man både kan förebygga och behandla migrän akut.
KAN BÅDE FÖREBYGGA OCH HJÄLPA AKUT
Som ett resultat av Lars Edvinssons forskning är ännu en generation läkemedel för behandling av akut migrän på väg, baserade på samma behandlingsprincip.
– Det handlar om så kallade gepanter, CGRP-hämmare som består av mindre molekyler som fungerar vid behandling av akuta migränanfall.
Det innebär att det nu också kommer att finnas migränmedel i tablettform som hjälper inom två timmar utan den typ av kärlsammandragande biverkningar som exempelvis triptaner har.
– Det är ett mycket välkommet tillskott, särskilt för den tredjedel av alla migränpatienter som inte blir hjälpta av triptaner eller alla de som inte kan ta dem på grund av biverkningsrisken.
VIKTIGT SPRIDA KUNSKAP
Just nu är Lars Edvinsson vid sidan av forskningen engagerad i projektet ”Huvudsaken” som initierats av Svenska Huvudvärkssällskapet, där läkare och forskare gemensamt driver frågor som rör migrän och annan huvudvärk.
– Nu när vi har bättre möjligheter än någonsin att behandla migrän måste vi också hjälpa alla våra migränpatienter att bli synliga. Vi vill påverka sjukvårdssystemet och öka kunskapen om migrän så att alla får bästa tillgängliga hjälp. Primärvården måste ha den kunskap som behövs för att kunna hjälpa det stora flertalet migränpatienter så att neurologerna får möjlighet att ta sig an de svåraste fallen. Ingen ska behöva gå omkring med migrän när det finns bättre hjälp än någonsin att förebygga och lindra migränanfall.