close
Kan stänga av diabetes
superadmin | Nytt om Hälsa

Kan stänga av diabetes

Cellbehandling stoppar diabetes?

Det finns ett samband mellan utveckling av diabetes och störningar i cellernas mitokondrier. Det visar en studie som har gjort av forskare vid John Hopkins-universitet i USA. Mitokondrierna spelar en viktig roll för cellernas energiförsörjning och störningar i mitokondriefunktionen leder till ökad produktion av blodsocker – och därmed i förlängningen till diabetes.

5 Diabetes bild 1
Foto: Shutterstock

Forskarteamet på John Hopkinssjukhuset försöker nu hitta ett läkemedel som kan ”stänga av” det protein i cellkärnan som bidrar till att höja sockerhalten i blodet. Därmed öppnas ett helt nytt spår i behandlingen av diabetes på cellnivå. Upptäckten kan få stor betydelse, eftersom antalet diabetiker förväntas öka kraftfullt de närmaste decennierna i takt med att allt fler väger allt mer.

5 Diabetes bild 2
Foto: Shutterstock
superadmin | Nytt om Hälsa

Snabbstopp på näsblodet

Sven-E Lindberg | Nytt om Hälsa

Våga ta språnget!