Sven-E | Nytt om Hälsa

6 Appar Apple Watch bild 3 charnsitr Shutterstock.com

Foto: Shutterstock

Hälsoappar förebygger hjärt- och kärlsjukdomar

DET FINNS BARA på AppStore omkring 50 000 hälsoappar – men hur bra redskap är appar, webbtjänster och e-posttjänster för att förebygga och behandla sjukdomar?

Forskare på ansedda Mayo-kliniken i USA har ställt samman resultaten från ett 50-tal studier och sammanställningen visar att hälsoappar och digitala hjälpmedel i många fall kan bidra till bättre hälsa.

Digitala tjänster och stödbehandling via e-post kan exempelvis, enligt den färska studien, minska den relativa risken för hjärt- och kärlsjukdom med upp till 40 procent.

I sammanställningen ingår 51 studier som omfattar allt från telemedicinlösningar och webbaserad behandlingsstrategier till behandlingsstöd via mobila appar eller e-post.

MAYO-STUDIEN pekar på att webbaserad behandling kan betyda mer för att förebygga hjärt- och kärlsjukdom än exempelvis behandling med blodfettsänkande statiner och blodtryckssänkande medicin – förutsatt att metoden används på rätt sätt.

Hälsoapparna har formligen exploderat på senare tid, inte minst i anslutning till lansering av Apple Watch, med en rad olika tillämpningar för träning och hälsa. Men redan sedan tidigare finns en uppsjö program och tillämpningar för digital hälsa.

En viktig skillnad mellan läkemedelsbehandling och digital behandling är att läkemedlen ofta används för att behandla direkta sjukdomstillstånd, medan många av apparna och de digitala tillämpningarna riktar in sig mot förebyggande åtgärder.

6 Apparna som håller dig frisk bild 2
Foto: Shutterstock

DE DIGITALA TILLÄMPNINGARNA bidrar land annat till minskat BMI, sänkt blodtryck och sänkta kolesterolnivåer – vilket i sin tur ger lägre risk för att insjukna i hjärt- och kärlsjukdomar.

Studien på Mayokliniken visar också att de mest effektiva metoderna för digital hälsa är telemedicinska tillämpningar, sms-baserade behandlingsstöd och webbaserade tillämpningar.

Andra studier av digitala hälsotillämpningar pekar på att de lämpar sig särskilt väl för behandlingsområden som rökavvänjning, fysisk aktivitet, beteendeförändringar, blodtrycksbehandling och viktminskning.

6 Appar gör dig frisk Apple Watch
Foto: Shutterstock

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *