Sven-E | Nytt om Hälsa

Rädsla för bi- och getingstick förmörkar sommarglädjen för många. Särskilt besvärligt är det för den som är allergisk mot insektsstick. Men risken för allvarliga allergiska reaktioner är relativt liten – och för den som har allvarliga besvär finns i dag effektiv hjälp, säger Janne Björkander, överläkare på länssjukhuset Ryhov i Jönköping, en av landets ledande experter på insektsallergier.

10 Geting gadd komplement till bild 1
Foto: Shutterstock

Ett insektsstick gör ju alltid ont. Hur vet jag om jag är allergisk mot giftet från bin och getingar?

Det märker du! Den vanliga reaktionen mot giftet som finns hos exempelvis getingar och bin är att det gör ont och att du får en lokal svullnad runt sticket. Får du däremot en väldigt kraftfull reaktion så att exempelvis hela armen svullnar upp om du får ett stick i lillfingret och svullnaden sitter i till dagen därpå så handlar det med största sannolikhet om en allergisk reaktion.

Kan vem som helst drabbas av insektsallergier?

Vi har inte kunnat se några tydliga samband med exempelvis andra allergier. Det enda vi med säkerhet vet, är att den som aldrig blivit stucken av ett bi eller en geting heller inte kan få en allergisk reaktion mot insektsgiftet. Kroppen måste nämligen ha blivit utsatt för insektsgiftet tidigare för att en allegisk reaktion ska kunna uppstå.

Man hör ibland talas om livshotande allergiska reaktioner mot bi- och getingstick. Hur vanligt är det att man drabbas av så svåra reaktioner?

Det är relativt ovanligt, men för den som drabbas kan det vara mycket allvarligt. Varje år dör ett par personer på grund av allergisk chock efter att ha blivit stuckna av bin eller getingar. Med bättre kunskap om insektsallergier och bättre behandling hade säkerligen en del av dessa allvarliga tillbud kunnat undvikas.

Hur kan jag då skilja på en vanlig allergisk reaktion och ett allvarligt allergisk chocktillstånd?

En allergisk reaktion kan yttra sig på många olika sätt och reaktionen kan vara väldigt kraftfull utan att det för den skulle är livsfarlig. Det är helt normalt att sticket ger en svullnad stor som en 5-krona eller en handflata och besvären kan sitta i upp till ett dygn.

Men en bra tumregel är att om du får symtom någon annanstans på kroppen väldigt snabbt gäller det att reagera direkt. Blir du stucken i foten och plötsligt får klåda i handen eller ljumsken eller börja känna dig yr och dåsig så är det jätteviktigt att du snabbt kommer under vård.

10 getingallergi bild 1
Foto: Shutterstock

Hur behandlas då svåra allergiska reaktioner?

Handlar det om allergisk chock måste man häva reaktionen genom att så snabbt som möjligt ge en dos adrenalin. Annars behandlas insektsallergier som andra allergier, det vill säga med antihistaminer och/eller kortisonpreparat.

Vad ska jag göras om jag då haft en allergisk reaktion mot insektsgift?

Har det visat sig att du är väldigt känslig mot exempelvis bi- eller getinggift så är det viktigt att du får hjälp med att utreda allergin, risklen finns ju annars att nästa stick ger en kraftigare reaktion. Och då kan det vara viktigt att du har tillgång till såväl adrenalin, antihistamin och kortison.

När kan det bli aktuellt med vaccinering mot insektsallergier?

Sensibilisering sätts in endast för den som haft svåra allergiska reaktioner. Behandlingen går ut på att man gradvis vänjer kroppen vid det aktuella insektsgiftet. Till att börja med får patienten en dos som motsvarar kanske en hundratusendels stick och sedan ökas det gradvis med en påfyllning var sjätte vecka under fem år.

Hur effektiv är sensibiliseringen?

Den ger ett fullgott skydd mot det antal stick som man nått upp till i sensibiliseringen. För de flesta täcker vaccineringen in de flesta situationer, men i vissa fall kan det ta lång tid innan man kommer upp i en dos som ligger högre än den som motsvaras av ett stick.

Vilka andra komplikationer kan man få av bi- och getingstick?

Det är inte helt ovanligt med infektioner i sticken, särskilt vid getingstick eftersom getingar är runt lite varstans. Bin däremot är vegetarianer och ger sällan några infektioner. Infektionen kan behöva behandlas med penicillin. Och gör det riktigt ont kan man stryka på lite vanlig smärtstillande Xylocain-salva. Typiskt för infektioner är att de sitter i flera dagar och blir värre så att det svullnar mer och mer på andra eller tredje dagen. Då behöver du uppsöka läkare för att få penicillin.

10 Getingallergi bild 3
Foto: Shutterstock

Visste du att…

… de flesta som dör på grund av insektsallergier är över 60 år – och ingen är under 40 år. Skälet är att barns blodkärl tål en allergisk chock bättre än äldre.

… det varje år dör ett par personer på grund av allergisk chock i samband med insektsbett?